Kursval och studieplanering

Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.

Socionom

Examensbenämning: Socionom (YH)
Omfattning: 210 sp, 3 ½ år
Utbildningsansvarig: Boel Blomqvist