Occupational Therapy (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Ergoterapeut (YH); equivalent to Bachelor of Health Care
Level of qualification: 1st cycle

Ergoterapeut

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Annikki Arola

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Sports and Health Promotion (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen i idrott, Idrottsinstruktör (YH); equivalent to Bachelor of Sports Studies
Level of qualification: 1st cycle
Scope: 210 ECTS credits