Programmes

Here you find all programmes in English according to department. Remember to also check the general information about your department.

Praktik i delaktighet och aktivitet

Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.

Praktik i klientcentrerat arbete

Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.

Fördjupad yrkespraktik (Socionom)

Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.