Structure of studies

The education is tied to the curriculum, which means that studies should be carried out in a set order. Upon departure from the set course programme, individual study plans are made to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.