Department of Health and Welfare

The Department for Health and Welfare is one of the largest at Arcada with closer to 750 students. With openness and innovation as guiding principles the department educates future experts on a labour market in constant change.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar institutionen morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring.

Physiotherapy (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Fysioterapeut (YH); equivalent to Bachelor of Health Care
Level of qualification: 1st cycle

Fysioterapeut

Examensbenämning: Fysioterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Joachim Ring