ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Mognadsprov

Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på examensarbetet du har skrivit.