ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Praktik

Praktik är en central del av alla utbildningar på bachelor-nivå på Arcada. Det är praktikavsnitten som gör utbildningarna unika och ger erfarenhet och praktiskt kunnande.

Urkund - plagiatkontroll

Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund.