Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Studiernas struktur

Studierna i ergoterapi är årskursbundna och många av kurserna kräver specifika förkunskaper. Detta innebär att kurser avläggs i en bestämd ordning och progression och fördjupning inom ergoterapins kunskapsområde blir då möjlig.

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Physiotherapy (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Fysioterapeut (YH); equivalent to Bachelor of Health Care
Level of qualification: 1st cycle