ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Ergoterapeut

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Annikki Arola

Bedömningsgrunder

Bedömningen av examensarbetet görs av granskaren tillsammans med handledaren. Granskaren skriver ett utlåtande som är en helhetsgranskning av examensarbetet. Utlåtandet undertecknas också av handledaren.