Socionom

Examensbenämning: Socionom (YH)
Omfattning: 210 sp, 3 ½ år
Utbildningsansvarig: Boel Blomqvist