Language Department

The Arcada Language Department offers language instruction and communication skills to students registered at the university.

Språkenheten

Språkenheten ordnar kurser i de obligatoriska språken svenska, finska och engelska. Genom att samarbeta med Hanken kan vi också erbjuda ett bredare utbud kurser i breddstudiespråk, se Start för mer information.