Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Occupational Therapy (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Ergoterapeut (YH); equivalent to Bachelor of Health Care
Level of qualification: 1st cycle

Sports and Health Promotion (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen i idrott, Idrottsinstruktör (YH); equivalent to Bachelor of Sports Studies
Level of qualification: 1st cycle
Scope: 210 ECTS credits

Idrottsinstruktör

Examensbenämning: Idrottsinstruktör (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Marko Vaappo