Social Services (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Socionom (YH); equivalent to Bachelor of Social Services
Level of qualification: 1st cycle

Mental Health

Qualification awarded: Master of Health Care
Level of qualification: 2nd cycle
Scope: 90 ECTS credits
Duration: 1,5-3 years

Mental Health

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp/ 1,5-3 år
Utbildningsansvarig: Jukka Piippo
Undervisningsspråk: Engelska

Occupational Therapy (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Ergoterapeut (YH); equivalent to Bachelor of Health Care
Level of qualification: 1st cycle

Sports and Health Promotion (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen i idrott, Idrottsinstruktör (YH); equivalent to Bachelor of Sports Studies
Level of qualification: 1st cycle
Scope: 210 ECTS credits