Media Management

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1-2 år
Examensansvarig: Tomas Träskman

Cultural Management (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Kulturproducent (YH); equivalent to Bachelor of Culture and Arts
Level of qualification: 1st cycle

Kulturproducent

Examensbenämning: Kulturproducent (YH)
Omfattning: 240 studiepoäng, 4 år
Utbildningssansvarig: Maria Bäck