Studiernas struktur

Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete. Programmet är upplagt så att du kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på 10 veckor.

Re-examination

A course that has been assessed by a written exam can be re-examined within a year of the completion of the course on a date and time decided by the teacher. Two re-examinations are arranged by the responsible teacher during this period.

Omtentamen

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats på två omtentamenstillfällen.

Degree requirements and structure of studies

Degree Requirements  

After completing your study in Materials Processing Technology, you will be awarded a certificate with title of qualification: - Bachelor of Engineering.