Mognadsprov

Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på examensarbetet du har skrivit.

Evaluation criteria for the final thesis project

The evaluation of the thesis is done by the assessor along with the supervisor. The assessor writes a statement that is a complete examination of the thesis. The statement is also signed by the supervisor.