Energi- och miljöteknik

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Examensansvarig lektor: Kim Skön

Confidentiality

The degree thesis is an official and public document. Parts of the degree thesis can be classified as confidential only in exceptional cases and for special reasons.

The confidentiality classification is possible in the following cases:

Maturity examination

The aim of the maturity test is to show mastery of your research topic as well as your linguistic maturity.

Mognadsprov

Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på examensarbetet du har skrivit.