Process- och materialteknik

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska (de flesta kurser) och svenska

Mognadsprov

Mognadsprovets huvudsakliga funktion är att låta studenten visa sin ämnesmässiga och språkliga mognad. Mognadsprovet skrivs som en essä, uppgiftsformuleringen bygger på examensarbetet du har skrivit.