Process- och materialteknik

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska (de flesta kurser) och svenska