Omtentamen

Omtentamen

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.