Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Confidentiality

The degree thesis is an official and public document. Parts of the degree thesis can be classified as confidential only in exceptional cases and for special reasons.

The confidentiality classification is possible in the following cases:

Maturity examination

The aim of the maturity test is to show mastery of your research topic as well as your linguistic maturity.