Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Structure of studies

The education is structured so that the student can perform 15 credits (ECTS) during a study period of ten weeks. One credit corresponds to 27 hours of studies or work.

Studiernas struktur

Utbildningen är upplagt så att studenten kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på 10 veckor. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete.