Competencies

After completing the studies you will have the following competences:

Competencies

After completing the studies you will have the following competences:

Competencies

After completing the studies you will have the following competences:

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Competencies

The degree programme is aimed at students who wish to develop their skills and competences to be able to act in training, leading and developing positions in the field of mental health.