Information Technology (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (YH); equivalent to Bachelor of Engineering
Level of qualification: 1st cycle
Scope: 240 ECTS credits

Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

International Business

Examensbenämning: Tradenom (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius
Undervisningsspråk: Engelska

Mental Health

Qualification awarded: Master of Health Care
Level of qualification: 2nd cycle
Scope: 90 ECTS credits
Duration: 1,5-3 years