Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

International Business Management

Examensbenämning: Tradenom (Högre YH)
Omfattning: 90 sp/2-3 år
Utbildningsansvarig: Minna Stenius
Utbildningsspråk: Engelska

Studiernas struktur

Studierna i ergoterapi är årskursbundna och många av kurserna kräver specifika förkunskaper. Detta innebär att kurser avläggs i en bestämd ordning och progression och fördjupning inom ergoterapins kunskapsområde blir då möjlig.