Praktik

Praktiken utgör en central del av utbildningen. Vi har samlat alla de blanketter du behöver för respektive praktikperiod på den här sidan. Blanketterna finns på svenska, finska och engelska.

Big Data Analytics

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1 år
Utbildningsansvarig: Magnus Westerlund

Ergoterapeut

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Annikki Arola