Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

International Business Management

Qualification awarded: Master of Business Administration, equivalent to Högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, Tradenom (Högre YH)
Level of qualification: 2nd cycle

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Competencies

Generic competences

After completing the studies you will have the following competences: