Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Process- och materialteknik

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska (de flesta kurser) och svenska