Structure of studies

The target of the education is a master’s degree, the scope of which is 90 ects.

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Public Health (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH); equivalent to Bachelor of Health Care, Public Health Nurse

Hälsovårdare

Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Anu Grönlund

Sjukskötare

Examensbenämning: sjukskötare (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Jari Savolainen