Media Management

Qualification awarded: Master of Culture and Arts, equivalent to Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Level of qualification: 2nd cycle

Media Management

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1-2 år
Examensansvarig: Tomas Träskman

Public Health (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH); equivalent to Bachelor of Health Care, Public Health Nurse

Hälsovårdare

Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Anu Grönlund

Nursing (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Sjukskötare (YH), equivalent to Bachelor of Health Care, Registered Nurse
Level of qualification: 1st cycle