Structure of studies

The competence-based curriculum is structured in study units, which signifies that it is recommended that the studies are carried out in a specific succession. Individual study plans are made if required to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Structure of studies

The target of the education is a master’s degree, the scope of which is 90 ects.

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Public Health (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH); equivalent to Bachelor of Health Care, Public Health Nurse