Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Avancerad klinisk vård

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-4 år deltidsstudier
Utbildningansvarig: Eivor Wallinvirta

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.