Department of Healthcare

At the Department of Healthcare we know that transparency and curiosity are key to educating a skilled and competent workforce that makes an actual difference on the labour market.

Institutionen för vård

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten.