Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Structure of studies

The competence-based curriculum is structured in study units, which signifies that it is recommended that the studies are carried out in a specific succession. Individual study plans are made if required to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Nursing (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Sjukskötare (YH), equivalent to Bachelor of Health Care, Registered Nurse
Level of qualification: 1st cycle