Structure of studies

The education is tied to the curriculum, which means that studies should be carried out in a set order. Upon departure from the set course programme, individual study plans are made to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Structure of studies

The competence-based curriculum is structured in study units, which signifies that it is recommended that the studies are carried out in a specific succession. Individual study plans are made if required to facilitate the course of studies.

Studiernas struktur

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser: