Utlandspraktik för vårdstudenter

Praktik utomlands är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Notera att för att få åka på utlandspraktik behöver dina studier ha framskridit i normal takt.

Re-examination

The re-examination system (exams, maturity exams, directions and registration) can be found in ASTA under the Re-exam menu.

Omtentamen

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

Department of Healthcare

At the Department of Healthcare we know that transparency and curiosity are key to educating a skilled and competent workforce that makes an actual difference on the labour market.

Institutionen för vård

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten.