Kompetenser

Socialt förändringsarbete som kompetensområde

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Competencies

The degree programme is aimed at students who wish to develop their skills and competences to be able to act in training, leading and developing positions in the field of disaster management and preparedness.