Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Kompetenser

Efter avklarade studier för högre yrkeshögskoleexamen inom kompetensområdet avancerad klinisk vård förväntas studerande kunna fungera som kliniska experter som förmår på ett evidensbaserat sätt utveckla den kliniska verksamheten, handleda och utbi