Studiernas struktur (Socionom) /sv/mina-studier/institutioner-och-enheter/institutionen-for-halsa-och-valfard/utbildningar/socionom/studiernas-struktur

Utbildningen är periodbunden, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången. Genom en individuellt planerad fördjupad praktik, val av ämne för examensarbete och breddstudier kan studenten välja en viss profilering inom sitt yrkesområde.

I utbildningen ingår följande studiehelheter: allmänna studier, grundstudier, ämnesstudier och breddstudier.