Competencies

Working with social change and development as field of competence

Kompetenser

Socialt förändringsarbete som kompetensområde

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.