Structure of studies

The studies in physiotherapy are tied to year-based study plans and carried out in periods where each academic year consists of four periods.

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.

Contact information

Pamela Gray, Programme Director, +358 294 282 575 , pamela.gray[a]arcada.fi

Erica Åkermarck, Amanuensis, +358 294 282 809, erica.akermarck[a]arcada.fi

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser: