Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.

Public Health (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH); equivalent to Bachelor of Health Care, Public Health Nurse

Hälsovårdare

Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Anu Grönlund

Nursing (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Sjukskötare (YH), equivalent to Bachelor of Health Care, Registered Nurse
Level of qualification: 1st cycle

Sjukskötare

Examensbenämning: sjukskötare (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Jari Savolainen