Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Public Health (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH); equivalent to Bachelor of Health Care, Public Health Nurse

Hälsovårdare

Examensbenämning: Hälsovårdare (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Anu Grönlund

Nursing (Swedish)

Qualification awarded: Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, Sjukskötare (YH), equivalent to Bachelor of Health Care, Registered Nurse
Level of qualification: 1st cycle

Sjukskötare

Examensbenämning: sjukskötare (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Jari Savolainen