Re-examination

The re-examination system (exams, maturity exams, directions and registration) can be found in ASTA under the Re-exam menu.

Omtentamen

Omtentamen

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

Degree and Master Thesis

The aim of studies at a university of applied sciences is to educate people in the skills of a specific professional area and develop an ability to conceptually analyse issues within that field.

Examens- och masterarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.