ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.

Urkund - plagiatkontroll

Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund.

Department of Healthcare

At the Department of Healthcare we know that transparency and curiosity are key to educating a skilled and competent workforce that makes an actual difference on the labour market.

Institutionen för vård

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten.