Competencies

Working with social change and development as field of competence

Kompetenser

Socialt förändringsarbete som kompetensområde

Structure of studies

The studies comprise 90 credits (ects) and are conducted over a period of 2-3 years part-time.

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).