Web and mobile services

The Arcada App - Tuudo

Tuudo is an app that will make your life as student at ARcada a lot easier. Through the app you can:

Webb- och mobiltjänster

Arcada-appen - Tuudo

Tuudo är en mobilapplikationen vars syfte är att underlätta studenternas studievardag. I Tuudo kan du:

Arbetets omfattning

Examensarbetets omfattning är 15 sp självständigt arbete. Detta kan utgöra en del av ett större utredningsarbete eller projekt, så att samarbetet både inom och mellan institutionerna fördjupas och utvecklas.