Säkerhetsorganisation

Arcadas rektor Mona Forsskåhl leder och ansvarar för Arcadas säkerhetsteam, som kontinuerligt jobbar med säkerheten på Arcada.