Accidents

All the students at Arcada are insured against accidents. The insurance covers all students during practical lessons, practical training and when travelling to and from the training place (even abroad).

Olycksfall

Olycksfallsförsäkring för praktik

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Safety organisation

The rector Mona Forsskåhl is responsible for the security team at Arcada, The Security team works continuosly to maintain a high level of safety at Arcada.

Contact details:

Säkerhetsorganisation

Arcadas rektor Mona Forsskåhl leder och ansvarar för Arcadas säkerhetsteam, som kontinuerligt jobbar med säkerheten på Arcada.