Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
 1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

  Intygande av frånvaro

  Så här intygar du din frånvaro:

  Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  Course Enrolment

  The enrolment for a course begins two weeks before the start of the period and ends two weeks after the start of the period. The enrolment begins at 9 am and closes at midnight. Note that some courses may have a different enrolment period.

  Kursanmälan

  Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart. Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser också avvika från den normala anmälningstiden.

  Correction procedures

  A student who is dissatisfied with the decision (or grade) may within two weeks after the decision has been communicated contact the examiner or Head of Programme or Head of the language department to discuss the issue.